Gözyaşı bezi yeterli üretim yapıyorsa ama kanal tıkalı ise gözyaşı dışarı akar. Yeni doğanlarda gözyaşının burun içine aktığı kanallar kapalı olabilir. Bu bebeklerde sulanma ya da çapaklanma doğum sonrası veya 2., 3. ayda başlayabilir. Çoğunlukla birkaç ayda kendiliğinden açılır. Çocuklarda tıkalı olan yer genellikle gözyaşı kanalının burun içindeki ağzı olan Hasner valvidir. Açılmazsa göz kapakları ile burun arasındaki kese üzerine basarak bol bol masaj yapmak gerekir. Masajdaki amaç burun içindeki tıkalı olan Hasner valvini açmaktır. Gözyaşı kanalının kesesine basarak içindeki sıvının kanal altına doğru gitmesini sağlamak ve sıvı basıncının etkisiyle burun içindeki kanal ağzını açmaya çalışmak masajın temel amacıdır. Kanal, 1 yaşına kadar düzenli masajla çok büyük yüzde ile açılır. 1 yaşında masajla açılmıyorsa sondalama (probing) gereklidir.

Dikiş veya kesi kullanılmaz. Sondalama genel anestezi altında yapılan bir işlemdir. Buradaki genel anestezi genellikle maskeyle yapılan çok hafif bir anestezi şeklidir. 5-10 dakika kadar sürer. Çocuğun anestezi alıp alamayacağını öğrenmek için işlemden önce anestezi tahlilleri yapılır ve çocuk anestezi doktoru tarafından muayene edilir. Anestezi doktoru işlem için onay veriyorsa korkacak bir durum yoktur.

Ameliyathane şartlarında gözyaşı kanalının içi temizlenir ve tüm kanal içi sonda ile açılır.% 95 başarılı bir işlemdir. Çocuğun yaşı daha büyükse başarı şansı her yıl azalır. Bu nedenle masajla 1 yaşa kadar açılmamışsa çocuk sondalama için çok bekletilmemelidir. Sondalama ile açılmıyorsa doktorun tercihine bağlı olarak sondalama tekrarlanır. Eğer yine açılmıyorsa aynı seansta çocuk anestezi altında iken gözyaşı kanalının içine silikon tüp takılması uygun bir seçenektir.

Öncelikle sondalama, gerekirse silikon tüp uygulaması , bu yöntemlerle açılmazsa dikişli DSR veya Dikişsiz Diod Laser DSR cerrahisi ve silikon tüp uygulaması başarıyı çok yüksek bir ihtimalle getirecek ve sulanma çapaklanma şikayetleri çocuklarda sona erecektir.