Normal olarak ışık önce korneada daha sonra göz içi lensinde kırılır ve net bir görüntü oluşturmak üzere gözün arkasında retina üzerinde odaklanır. Eğer göz ışığı doğru kıramazsa görme bulanıklaşır. Göze paralel gelen ışınların retina tabakası üzerinde odaklandığı duruma emetropi denir. Emetropi hiçbir kırma kusuru olmayan gözün durumudur.

Dört tip kırma bozukluğu vardır:

Miyopi: Göze paralel gelen ışınların retina önünde odaklanması durumudur. Miyoplar yakını görebilirler ama uzağı net göremezler. Miyopi gözün ön arka çapının normalden fazla olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu yapısal bir özelliktir ve genetik geçişi sıktır. 6 dereceye kadar olan miyopilere basit miyopi, daha yüksek olanlara ise yüksek miyopi denir. Genellikle 8-14 yaş arasında çocukluk döneminde fark edilir.

Hipermetropi: Göze gelen ışınların ağ tabakanın arkasında odaklanması sonucu meydana gelir. Hipermetroplar özellikle yakın görmede zorlanırlar. Eğer hipermetropinin derecesi yüksekse bu hastalar uzağı görmede de zorlanacaklardır. Hipermetropi gözün ön arka çapının az olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Yapısal ve kalıtsal özellikler hipermetropun en sık sebebidir.

Astigmatizm: Gözün değişik meridyenlerde ışınları farklı kırmasına bağlı olarak tek bir odak noktasının oluşmadığı durumdur. Bu hastalar hem uzak hem de yakın görmede problem yaşarlar. Astigmatizma miyopi ve hipermetropi ile beraber görülebilir.

Presbiyopi: Gençlerde yumuşak ve esnek olan lens uzaktaki ve yakındaki objelere kolayca odaklanmaya imkan verir. Ancak 40 yaşından sonra göz içi lensi sertleşir, onu tutan lifler elastikiyetini kaybeder. Bu durumda yakını görmek ve okuma zorlaşır. Bu yaşa bağlı duruma presbiyopi adı verilir.

Muayenenin başlangıcından önce göz ölçümü otorefraktometre denilen bir aletle otomatik olarak ölçülür. Ölçüm her göz için birkaç kez tekrarlanır ve gerekirse ölçümlerin ortalaması alınır. Çocuklarda ise çocuklara uygun uzaktan ölçüm cihazları uygulanır ve mutlaka damlalı muayene sonrası alınan ölçüm değerlendirilerek gözlük verilir.

Kırma Kusurlarının Düzletilmesi

Çocuklarda saptanan bozukluklar öncelikle gözlük kullanılarak düzeltilir. Çocuklarda her yaşta kullanılacak çerçeve seçimi de çok önemlidir. Çocuk çerçeve ile rahatsız ise gözlük takmak istemeyebilir. Bebeklerde esnek, yumuşak çocuk çerçeveleri tercih edilmelidir. Okul öncesi çocuklarda yuvarlak, alttan ve üstten bakmaya izin vermeyen çerçeveler seçilmelidir. Ergenlik döneminden sonra (ortalama 13-14 yaştan sonra) kontakt lens kullanımına başlanabilir. 18 yaşından sonra gözün yapısı uygun ise  lazer tedavisi uygulanabilir.